Czy cesarskie cięcie jest bezpieczne?

Ciąża

Poród jest zjawiskiem nieprzewidywalnym i dynamicznym. Mimo że większość porodów kończy się naturalnie, to jednak zdarza się, że konieczne jest przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Do decyzji o rozwiązaniu ciąży przez cesarskie cięcie dochodzi wtedy, gdy dziecko nie przesuwa się w odpowiednim tempie przez kanał rodny, mimo że czynności skurczowe macicy są zachowane. Zdarza się również, że natychmiastową decyzję o przerwaniu porodu naturalnego i podjęciu cesarskiego ciecia lekarze podejmują wskutek rozwijającego się stanu przedrzucawkowego. Jest to stan, w którym u rodzącej rośnie ciśnienie, zwiększają się obrzęki ciała, a morfologia wskazuje na duże nieprawidłowości.

Niedotlenienie dziecka

Inne naglące powody, które doprowadzają do przewiezienia rodzącej na salę operacyjną, związane są ze stanem przychodzącego na świat dziecka. Jeśli tętno dziecka dramatycznie obniża się, a później rośnie lub jeśli wykazuje ono stały, powolny spadek, wówczas może to być znak, że dziecku brakuje tlenu. Cesarskie cięcie pozwala wtedy uniknąć takich konsekwencji, jak porażenie mózgowe, które jest nieodwracalnym uszkodzeniem układu nerwowego dziecka.

Wypadnięcie pępowiny i odklejenie się łożyska w trakcie porodu

Kolejnym powodem, które jest bezwzględnym wskazaniem do podjęcia cesarskiego cięcia jest wypadniecie pępowiny w trakcie trwania akcji porodowej. Wypadnięcie, do którego dochodzi jeszcze przed wydobyciem dziecka. Zdarza się również, że w trakcie porodu odkleja się łożysko lub pęka macica. Mimo podjęcia cesarskiego ciecia kończącego się finalnie wydobyciem zdrowego dziecka, to jednak w takich sytuacjach matka musi liczyć się z tym, że czeka ją leczenie uszkodzeń okołoporodowych Wrocław.

Czy cesarskie cięcie jest bezpieczne?

Cesarskie cięcie nie jest prostym zabiegiem medycznym. Odbywa się pod znieczuleniem, a jego przeprowadzenie wiąże się zawsze z występowaniem szeregu następstw zdrowotnych. Mimo to, nie należy obawiać się cesarskiego cięcia. Lekarze, którzy je wykonują, mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji. Po zabiegu, kobieta musi liczyć się z występowaniem bólu oraz z koniecznością zadbania o szwy. Konieczne jest też regularne poddawanie się kontroli lekarskiej w dalszych tygodniach, w celu zapobieżenia rozwinięcia się negatywnych następstw pooperacyjnych. Jeśli cesarskie ciecie jest planowane, należy zapakować do torby laktator, który pomoże aktywować laktację oraz specjalną poduszkę, która będzie pomocna w trzymaniu dziecka na rękach podczas karmienia.

Lost Password