Jak pomagać samotnym dzieciom?

Rodzina

Dzieci to szczególne istnienia, które swoją pracą i działaniami oraz wizjami będą budowały przyszłość. Dlatego dla rodziców tak ważne jest, aby wychować je w odpowiedni sposób. Niestety w Polce wciąż zauważalna jest przytłaczająca liczba porzuconych i opuszczonych dzieci, które zanim zdążyły poznać świat i życie już muszą borykać się z problemami takimi jak odrzucenie i samotność. Często brak dostatecznej uwagi ze strony opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (nazywanych domami dziecka), spowodowanych zbyt dużą ilością dzieci przypadających na jednego opiekuna, wyrastają one na niepewnych siebie dorosłych.

Czują się gorsze, nie mają ambicji, nie widzą perspektyw na przyszłość. Sytuacja życiowa jaka je dotknęła została im narzucona, nie są one temu winne. Niezwykle ważne jest wyrównywanie szans i umożliwienie porzuconym dzieciom na szczęśliwe dzieciństwo i dorastanie w rodzinie. Chęć stworzenia idealnych warunków dla dzieci opuszczonych była powodem powstania SOS Wioski Dziecięce. To wspaniały projekt, który umożliwia pomoc dzieciom.

Czym jest SOS Wioski Dziecięce?

Wioski dziecięce istnieją już w czterech miejscowościach w Polsce (Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie). Składają się na nie osiedla, w których wraz z opiekunami mieszkają opuszczone dzieci. W jednym domu jest minimum 6, a maksimum 8 dzieci. Przy tym opiekunami są małżeństwa, albo samotne osoby. Rodzeństwa z opuszczonych rodzin nie są rozdzielane, dzięki czemu mogą wychowywać się wspólnie. Opiekunowie starają się zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę, dbają o ich wyniki w nauce oraz stan zdrowia. Są jednak kimś więcej niż opiekunami. Po pewnym czasie zarówno dzieci, jak i rodzice SOS zżywają się ze sobą w takim stopniu, iż stanowią rodzinę. Najmłodsi otrzymują opiekę, miłość, życzliwość i uczą się funkcjonowania w świecie w sposób najbardziej komfortowy. Uczucie odrzucenia i samotności znika, a dzieci mogą się rozwijać w bardzo dobrych warunkach.

Jak można pomóc dzieciom?

 ”A gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej — mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie”. Te wzruszające słowa Juliana Ejsmonda pokazują jak ważne jest, aby podtrzymywać dziecięcą radość i ofiarować pomoc dzieciom, które zostały dotknięte przez los. Wioski SOS to niesamowita inicjatywa, którą warto wspierać. Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest przekazanie na Wioski SOS 1% podatku. Kolejnym jest ofiarowywanie darowizn na utrzymanie istniejących i tworzenie nowych wiosek. Można także zostać rodzicem SOS, albo wolontariuszem.

Lost Password